Module tính giá xe Taxi theo quãng đường sử dụng Google Map

Giúp khách hàng dễ dàng tính toán được chi phí khi thuê xe taxi, admin tự do thêm các loại xe và giá tiền tương ứng

Decoration Frames Images Plugin, Trang trí khung ảnh

Demo Plugin mình mới hoàn thành cho khách hàng, yêu cầu của khách hàng là làm giống trang decor22.vn phần …