Nghịch ngợm Hack Facebook, Zalo, đánh cắp thông tin người dùng

Theo dõi, đánh cắp thông tin trên trình duyệt của người dùng,
thông tin trên Facebook, Zalo…