logo I do love Wordpress

Plugin Flatsome Utils MH – Uxbuilder nâng cao cho Flatsome

Đây là Plugin mình phát triển để hỗ trợ theme Flatsome. Hiện tại mình mới chỉ phát triển tính năng Phân trang cho Uxbuilder đối với Ux Products và Ux Blog Posts.

Cài đặt dễ dàng, sau khi cài đặt sẽ có thể lựa chọn bật tính năng phân trang, chọn số bài viết – số sản phẩm hiển thị trên 1 trang dễ dàng. Hoạt động tất cả mọi nơi trang chủ, bài viết, các trang miễn là xài Ux Builder

Tính năng:

  • Hỗ trợ Tabs dạng AJAX giảm kích thước DOM cho những site hiển thị nhiều Tab bài viết, sản phẩm …
  • Hỗ trợ chia Slide thành 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng dễ dàng
  • Hỗ trợ chia Slide danh mục sản phẩm 2 hàng, 3 hàng…
  • Phân trang dạng số trang
  • Phân trang dạng Loadmore, Nút tải thêm
  • Hỗ trợ Custom Post Type và Custom Taxonomy

Link Demo

Hoạt động trên mọi phiên bản Flatsome

Sau khi cài đặt Plugin sẽ có thêm 4 UX Element mới có đuôi Flatsome Utils. Update Flatsome thoải mái k vấn đề gì cả

Bình luận - Hỏi đáp

wave

Ấn ESC để thoát