Đồng bộ tồn kho, đơn hàng giữa Woo – Nhanh, Sapo, Pancake, Kiotviet, Haravan

Trong suốt thời gian làm Freelancer về WordPress thì mình cũng nhận được khá nhiều các Job liên quan tới …

Plugin Sim Data From Google Sheet

Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc sử dụng Google Sheet làm nơi lưu trữ dữ liệu cho Website, hay là lấy Sheet thực hiện các tác vụ tự động như một Server.

Dịch vụ Customize Theme, Plugin, API, Chức năng theo yêu cầu trên WordPress

Nếu bạn có bất cứ yêu cầu, câu hỏi, thắc mắc về các dịch vụ dưới đây thì có thể …

Get Template HTML miễn phí trên Themeforest, các nguồn khác

Hỗ trợ tải theme HTML trên Themeforest hoặc các nguồn khác. Các bạn gửi yêu cầu kèm URL theme cần tải theo Form bên dưới.