Plugin chia sẻ File Google Drive với Email đơn hàng Woocomerce

Sản phẩm này sẽ giúp bạn chia sẻ File Google Drive của bạn tới Email khách hàng, sau khi khách đặt hàng và thanh toán thành công trên Woocomerce. Luồng của sản phẩm như sau:

  • Admin thiết lập kết nối với API Google Drive
  • Admin thêm URL Google Drive cho từng sản phẩm mong muốn
  • Khách hàng thêm các sản phẩm vào giỏ hàng, điền thông tin thanh toán bao gồm Email và ấn đặt hàng
  • Sau khi đơn hàng chuyển trạng thái Hoàn thành thì toàn bộ các Link tải xuống của mỗi sản phẩm có trong đơn hàng đó sẽ được chia sẻ quyền với Email của khách hàng. Giúp khách hàng khi đăng nhập Gmail có quyền tải xuống các File đó.
Phân loại Giá Mua hàng
Vĩnh viễn 2.000.000  Mua ngay

Bình luận - Hỏi đáp

wave

Ấn ESC để thoát